Author Archives: norskmhe

Vedtekter for Norsk MO-forening

Her kan du se vedtektene våre. De ble vedtatt på årsmøtet i april 2016.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vedtekter for Norsk MO-forening

Anbefalinger for oppfølging av MO/MHO-pasienter, gyldige fra 22.09.15

Diagnose:     Multiple Osteokondromer (MO) / Multiple Hereditære Eksostoser (MHE)   ICD-10 kode: Q78.6   Forekomst Antatt ca 1:30.000-50.000   Beskrivelse Multiple ostokondromer (MO) er en sjelden, arvelig tilstand der man utvikler godartede benutvekster/kuler på skjelettet, kalt osteokondromer (før ofte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Anbefalinger for oppfølging av MO/MHO-pasienter, gyldige fra 22.09.15

Registrering hos TRS kompetansesenter

Som tidligere nevnt, oppfordres alle MO-pasienter til å kontakte TRS kompetansesenter for registrering i deres database dersom dere ikke allerede har gjort dette. På denne måten kan TRS bedre kartlegge hvor mange som finnes i Norge med MO, og man … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Registrering hos TRS kompetansesenter

Valgkomite´ i Norsk MO-forening

Truls S Bjaaland- valgt til medlem av valgkomiteen for 2 år Heidi Vatne Braadland- valgt til medlem av valgkomiteen for 3 år (endret fra 1 år) Elisabeth B Kristensen – valgt til medlem av valgkomiteen for 1 år Sara Loise … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Valgkomite´ i Norsk MO-forening

Det nye styret i Norsk MO-forening

Sven Erik Bruun- har sittet i interimstyret, valgt til leder for 2 år Hilde Anette Heimark Pedersen- har sittet i interimstyret, valgt til ordinært styremedlem for 1 år Anne Lene Lie – har sittet i interimstyret, valgt til ordinært styremedlem … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Det nye styret i Norsk MO-forening

Endring av navn på foreningen

På årsmøtet 22. 04.16 ble det vedtatt endring av foreningen fra Norsk MHE-forening til Norsk MO-forening. MO er en forkortelse for Multiple Osteokondromer. Dette er et diagnosenavn som stadig hyppigere brukes internasjonalt, og legene mener MO er en mer riktig … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Endring av navn på foreningen

Årsmelding for 2015

Årsmelding for Norsk MHE-forening 2015 Innledning: Norsk MHE-forening er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Diagnosen blir nå stadig oftere kalt MO (Multiple Osteokondromer). Vi legger derfor fram årsmøtet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmelding for 2015

Innkalling til årsmøte 2016 i Norsk MHE-forening

Innkalling til Årsmøte 2016 i Norsk MHE-forening Sted: TRS kompetansesenter sine lokaler, ved Sunnaas sykehus, Nesodden Dato: fredag 22. april 2016 Kl: 17.00-ca kl 19.00 For hvem: Jmfr Norsk MHE-forenings vedtekter § 3 c: “Ordinære medlemmer og medlemmer som er med i et familiemedlemskap (gruppemedlemskap) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Innkalling til årsmøte 2016 i Norsk MHE-forening

Les intervjuet med Sara med MHE/MO og Unni Steen fra TRS kompetansesenter:-)

Les intervju med Sara med MHE og Unni Steen fra TRS kompetansesenter!  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Les intervjuet med Sara med MHE/MO og Unni Steen fra TRS kompetansesenter:-)

Ingrid Bruun med MHE/MO er med i denne “videoen” i forbindelse med Sjeldendagen 2016 :-)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ingrid Bruun med MHE/MO er med i denne “videoen” i forbindelse med Sjeldendagen 2016 :-)