Bli medlem

Innmeldingsskjema for Norsk MO- og Olliersforening.

Ordinært medlemskap koster kr 200,- per år.
Familiemedlemskap (gruppemedlemskap): hovedmedlemmet betaler kr 200,-, mens de øvrige familiemedlemmene betaler kr 50,- per person. Familiemedlemskap gjelder for foresatte og barn under 18 år. Etter fylte 18 år, må man melde seg inn som ordinært medlem dersom man har annen bostedsadresse enn sine foresatte (ifølge folketrygden).

Støttemedlemskap: valgfri sum, minimum 50 kr.

Når vi har mottatt skjema vil du etterhvert få en mail fra oss angående betaling/faktura.

Hvis et medlem/familiemedlem er under 15 år og vil melde seg inn separat, må vi ha underskrift av foreldre. Dette blir også eventuelt tilsendt.

Ved spørsmål, send oss en mail: norskmoforening@gmail.com

Utfylling av skjema:

Under er skjemaet for medlemskap, legg inn ditt navn, velg type medlemskap, og fyll ut informasjonen for hovedmedlem. Hvis du ikke har valgt familiemedlemskap, kan du nå gå til nederst på siden og trykke på “Send inn”-knappen.

Har du valgt Familiemedlemskap, fyller du ut informasjon for opp til 4 familiemedlemmer, og trykker deretter “Send inn”-knappen. Er det mer enn 4 som skal registreres, tar vi det pr mail når du hører fra oss.

Felt for fødselsdato er fri tekst, men skriv gjerne dato som “dag/måned/år” eller lignende.

 1. (må fylles ut)
 2. Type medlemskapHovedmedlem (Fylles ut ved alle typer medlemskap):
 1. (må fylles ut)
 2. (må fylles ut)
 3. (må fylles ut)
 4. Kjønn
 5. (må fylles ut)
 6. (må fylles ut)
 7. (må fylles ut)
 8. (må fylles ut)
 9. (må fylles ut)
 10. (må fylles ut)
 11. Diagnose
Familiemedlem 1 (Fylles kun ut ved Familie medlemskap):
 1. Kjønn
 2. Diagnose
Familiemedlem 2 (Fylles kun ut ved Familie medlemskap):
 1. Kjønn
 2. Diagnose
Familiemedlem 3 (Fylles kun ut ved Familie medlemskap):
 1. Kjønn
 2. Diagnose
Familiemedlem 4 (Fylles kun ut ved Familie medlemskap):
 1. Kjønn
 2. Diagnose