Category Archives: Uncategorized

Norsk MO-forening vil gjerne ønske alle sammen en riktig fin sommer og ferie 🙂

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Beitostølen helsesportsenter- opphold for barn og unge!

Opphold for barn og ungdom med MO eller Olliers sykdom Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, vinteropphold for barn og ungdom med MO (multiple osteokondromer) eller Olliers sykdom. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Beitostølen helsesportsenter- opphold for barn og unge!

Opphold for voksne med MO/ Olliers på Haugland rehabiliteringssenter

TILBOD på RØDE KORS HAUGLAND REHABILITERINGSSENTER for vaksne med Multiple Osteokondromer (MO)  eller Olliers sjukdom Frå 19. september – 10.oktober 2018 tilbyr Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (RKHR), rehabiliteringsopphald for vaksne personar med MO eller Olliers sjukdom.  Senteret som ligg i Fjaler … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Opphold for voksne med MO/ Olliers på Haugland rehabiliteringssenter

Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser :-)

Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser – hva kan være lurt å tenke på?(for både skole og skolefritidsordningen) Av: Ellen Berg Svendby. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Januar 2015 Samarbeid mellom hjem og skole   Forventningsavklaringer – hva … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser :-)

Handlingsplan for Norsk MO-forening 2018-19

Handlingsplan for 2018-19- Norsk MO-forening Hva: Fortsette arbeidet med å gjøre oss kjent som forening.Hvordan: spre informasjonsbrosjyren, bruke facebook og nettside aktivt. Kontakt med pasientorganisasjoner for foreningens diagnoser i andre land, bla via facebook og Skype. Hva: Involvere medlemmene i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Handlingsplan for Norsk MO-forening 2018-19

Ny informasjon fra TRS om dagliglivet ved MO :-)

   Ny informasjon om dagliglivet ved multiple osteokondromer (MO) TRS har skrevet ny informasjon om dagliglivet ved den sjeldne diagnosen MO / MHE Publisert 14.05.2018 Sist oppdatert 14.05.2018   TRS har nå oppdatert informasjon om den sjeldne diagnosen multiple osteokondromer (MO) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ny informasjon fra TRS om dagliglivet ved MO :-)

Clementias konferanse i Brussel 2018

EURORDIS Black Pearl Awards i Brussel Etter å ha deltatt på et møte i Norge med to talspersoner fra legemiddelfirmaet Clementia, fikk styret i Norsk MO-forening en invitasjon til å reise til Brussel og delta på The Eurordis Black Pearl … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Clementias konferanse i Brussel 2018

Skype gruppesamtale for medlemmer :-)

Mandag 14.mai kl 20 tilbyr vi medlemmene i foreningen å delta i gruppesamtale på Skype? Dette er helt uformelt og ufarlig, og vi deler inn i passe store grupper. Det er en fin anledning til å bli kjent med andre … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Skype gruppesamtale for medlemmer :-)

Det nyvalgte styret til Norsk MO-forening :-)

Dette er foreningens nye styre:-) Sven Erik (leder), Hilde Anette og Heidi var også ordinære styremedlemmer i de(n) forrige perioden(e), mens Sara Loise rykket opp fra å være vara til å bli ordinært styremedlem. Kai Anton (representerer Olliersgruppa) og Jakob … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Det nyvalgte styret til Norsk MO-forening :-)

Blide deltakere på årsmøtet 23.04.18 :-)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Blide deltakere på årsmøtet 23.04.18 :-)