Likepersonsarbeid

Likeperson

Trenger du noen å snakke med?

I foreningen vår har vi likepersoner som kan lytte til din historie, enten du er pasient eller pårørende.  Våre frivillige likepersoner er ikke fagpersoner, men medmennesker som er berørt av MO eller Olliers sykdom som pasient eller pårørende. De bruker sine erfaringer til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon. Det kan dreie seg om å komme gjennom en akutt vanskeligopplevd situasjon etter å ha fått en diagnose eller at en diagnose man har hatt en stund er blitt forverret når det gjelder symptomer. Det kan være å sammen finne løsninger for å håndtere hverdagen best mulig, og å finne igjen egne ressurser, krefter og muligheter etter at livssituasjonen er endret.

Arbeidet drives etter selvhjelpsprinsippet, altså mer som veiledning enn rådgivning. Konstruktive løsninger for den enkelte bør være resultatet av samtalene, løsninger hvor den som trenger hjelp har vært hovedpersonen i prosessen.

Våre likepersoner har gjennomgått utdanning (likepersonskurs), vært igjennom intervjuer og blitt anbefalt av kursholder for så å bli godkjent av oss. Likepersonene har taushetsplikt.
Likepersonene er ikke en erstatning for det profesjonelle hjelpeapparatet, men en erfaringsekspert som har tid til å snakke med nettopp deg.

Du kan komme i kontakt med en av våre likepersoner enten per telefon eller mail.

Likepersoner MO:

Lene Krogstad: tlf 911 18 147 /mail lenekrogstad@hotmail.com- bosatt i Voss, har MO selv og er pårørende for barn med MO

Hilde Anette Heimark: tlf 909 37 819 / mail hildeanettehp@gmail.com- bosatt i Tomter (Østfold), har MO selv og er pårørende for barn med MO

Heidi Vatne Braadland: tlf 979 51 793 / mail heidivbraadland@gmail.com- bosatt i Bergen, har MO selv

Ingunn Bendiksen: tlf 402 35 436 /mail ingunn.bendiksen@gmail.com- bosatt i Tromsø, har MO selv

Lene Ligaard: tlf 468 96 617/ mail lene@ligaard.no- bosatt i Trysil, har et
barn med MO

….

Likeperson Olliers sykdom:
Lars Tveit: tlf: 974 10 100/ Mail lars.tveit@gmail.com- bosatt i Sandefjord, pårørende til barn med Olliers.

……

Mail: norskmoforening@gmail.com

Vi kan også nås via Facebooksiden vår “Norsk MO- og Olliersforening”, på Facebookgruppa “Oss med MO/Olliers- erfaringsdeling” (kun for foreningens medlemmer) eller via messenger.