Ny informasjon fra TRS om dagliglivet med MO

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/nyheter-fra-trs/ny-informasjon-om-dagliglivet-ved-multiple-osteokondromer-mo