Om Oss

Norsk MO- og Olliersforening er en forening for de som har Multiple Osteokondromer (MO), tidligere kalt Multiple Hereditære Exostoser (MHE), Olliers sykdom, Mafucci syndrom, Metakondromatose, samt for pårørende av de som har disse diagnosene.

MO er en sykdom der man har mange brusk-/benutvekster (godartete svulster) på skjelettet. Det er 50 % sannsynlighet for at barn av MO-pasienter arver det, men denne tilstanden kan også oppstå spontant.
Mer informasjon om MO finner du her: Generell info om MO

Olliers, eller enkondromatose, er en sjelden bensykdom som kjennetegnes av flere godartede brusksvulster i skjelettet. Brusksvulstene (enkondromene) sitter oftest i hendene og føttene, men kan også finnes i de lange rørknoklene, skulderbladene og bekkenbenet. Brusksvulstene kan være asymmetrisk fordelt i skjelettet og uten symptomer.
Mer informasjon om MO finner du her: Generell info om Olliers

Maffuccis syndrom er en tilstand der det forekommer små nøster av blodkar (hemangiomer – vanligvis i huden) i tillegg til brusksvulster i knoklene.

Metakondromatose er en svært sjelden tilstand, der både brusksvulster og flere benete utvekster opptrer samtidig.

Våre vedtekter inneholder mer info om formål og hva vi driver med, ta gjerne en titt:
Vedtekter for Norsk MO-forening, vedtatt på årsmøtet 27 april 2021

Vi har også en handlingsplan for 2021-2022, den finner du her:
Handlingsplan 2021-22 Norsk MO-forening

Vi er registert i Enhetsregisteret, og har organisasjonsnummer 914 860 695.

Vil du/dere melde dere inn i Norsk MO- og Olliersforening?
Her kommer du til innmeldingsskjema!

Vi har en facebookside hvor vi legger ut diverse aktuell informasjon: “Norsk MO- og Olliersforening”