Om Oss

Norsk MO-forening er en forening for de som har Multiple Osteokondromer (MO), tidligere kalt Multiple Hereditære Exostoser (MHE), Olliers sykdom, Mafucci syndrom, Metakondromatose, samt for pårørende av de som har disse diagnosene.

MO er en sykdom der man har mange brusk-/benutvekster (godartete svulster) på skjelettet. Det er 50 % sannsynlighet for at barn av MO-pasienter arver det, men denne tilstanden kan også oppstå spontant.
Mer informasjon om MO finner du her: Generell info om MO

Informasjon om de andre diagnosene nevnt over kommer snart….

Våre vedtekter inneholder mer info om formål og hva vi driver med, ta gjerne en titt: Vedtekter for Norsk MO-forening, vedtatt på årsmøtet 6 april 2017

Vi er registert i Enhetsregisteret, og har organisasjonsnummer 914 860 695.

 

Vil du/dere melde dere inn i Norsk MO-forening?
Her kommer du til innmeldingsskjema!