Informasjon om medlemskap

Kontingent for medlemskap i Norsk MO- og Olliersforening:

Ordinært medlemskap kr 200,-.

Familiemedlemskap (gruppemedlemskap): kr 200,- for hovedmedlemmet. Kr 50,- for hvert ekstra familiemedlem. Familiemedlemskap gjelder for foresatte og barn som bor på samme adresse. Etter fylte 18 år må man melde seg inn som ordinært medlem dersom man ikke har samme registrerte boadresse som de foresatte (folkeregisteret).

Støttemedlemskap: valgfri sum, minumum 50 kr.

Vil du/dere melde dere inn i Norsk MO- og Olliersforening?
Her kommer du til innmeldingsskjema!