Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser :-)

Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser – hva kan være lurt å tenke på?(for både skole og skolefritidsordningen)
Av: Ellen Berg Svendby. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Januar 2015

Samarbeid mellom hjem og skole

 •   Forventningsavklaringer – hva er mulig?
 •   Skolen har plikt til å informere om rettigheter og
  muligheter for tilrettelegginger
 •   Før skolestart vil det ofte være rektor som  er kontaktperson, det vil si før det er
  avklart hvem som blir kontaktlærer
 •   Husk at dere som foreldre kjenner barnet best. Ikke vær redd for å formidle deres
  erfaringer og ønsker på ulike områder.
 •   Drøft rutiner for oppfølging hvis det er aktuelt (for eksempel ved fravær på grunn av
  behandling og sykehusbesøk, rutiner ved brudd for barn med OI)
 •  Hvordan få tid og rom til å snakke sammen?Møteplasser, tilbakemeldinger på godt og vondt

 

 • Åpenhet og informasjon
 •   Skal det gis informasjon om diagnose og funksjon, eventuelt annet?
 •  Hva bør det i så fall informeres om? Hva er nødvendig og hensiktsmessig?
 •  På hvilken måte? Skriftlig, muntlig, annet?
 •   Til hvem? Kontaktlærer, representanter fra ledelsen, medelever, foreldre, assistenter, skolefritidsordningen, andre fagpersoner?
 •   Av hvem? Foreldre, lærere, fagpersoner i lokalt hjelpeapparat eller TRS?
 • Barnets rolle – på hvilken måte skal barnet involveres?
 • Foreldrenes rolle: Det er selvsagt lov å kvie seg for selv å gi informasjon. Be da andre om å gjøre det, for eksempel en fagperson som kjenner barnet og diagnosen godt. Det kan være helsesøster, fysioterapeut, lærer, ergoterapeut eller eventuelt TRS.

 

Les videre

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Forberedelser til skolestart for barn med sjeldne diagnoser :-)

Handlingsplan for Norsk MO-forening 2018-19

Handlingsplan for 2018-19- Norsk MO-forening

 1. Hva: Fortsette arbeidet med å gjøre oss kjent som forening.Hvordan: spre informasjonsbrosjyren, bruke facebook og nettside aktivt. Kontakt med pasientorganisasjoner for foreningens diagnoser i andre land, bla via facebook og Skype.
 2. Hva: Involvere medlemmene i hva vi skal jobbe med som forening.Hvordan: bruke facebook, webside og mail aktivt. Medlemsnytt to ganger i året. Ringerunde en gang i året. Skypemøter (i gruppe) for interesserte. Sosiale treff og årsmøter kan også brukes aktivt til å be om innspill fra medlemmene våre.
 3. Hva: Involvere ungdommene mer i foreningen.
  Hvordan: Få ungdom inn i styret. Noen som vil dra i gang facebookgruppe for de unge, ev treff?
 4. Hva: Medlemstreff 2019. Andre sosiale treff.Hvordan: Søke midler i god tid, planlegge treff over en helg/langhelg sommeren 2019. Danne en prosjektgruppe. Arrangere treff på for eks restaurant eller i en park eller lignende i ulike landsdeler, a la treffet på Egon restaurant i Oslo i november 2017. Sette av tid til sosialt i forbindelse med årsmøtene.

5.   Hva: Fortsette samarbeidet med helsevesenet, aktuelle kompetansesentre og andre
pasientforeninger (nasjonalt og internasjonalt). På denne måten kan vi dra nytte av
hverandres erfaringer, og stå sammen om å fronte våre diagnosers utfordringer og
ønsker om bedre oppfølging. Vi ønsker også å jobbe for at alle pasienter både under
diagnostisering, behandling og annen oppfølging møtes av et tverrfaglig team tilpasset
hver enkelt pasients behov. Dette kan f. eks være sykepleier, lege, ergoterapeut,
fysioterapeut, sosionom og psykolog.

Les videre

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Handlingsplan for Norsk MO-forening 2018-19

Ny informasjon fra TRS om dagliglivet ved MO :-)

 

TRS har skrevet ny informasjon om dagliglivet ved den sjeldne diagnosen MO / MHE

 

TRS har nå oppdatert informasjon om den sjeldne diagnosen multiple osteokondromer (MO) også kalt multiple hereditære exostoser (MHE). Det er informasjon om ulike forhold ved dagliglivet: Barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid, som nå er oppdatert.

Les om dagliglivet ved MO / MHE

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Ny informasjon fra TRS om dagliglivet ved MO :-)

Clementias konferanse i Brussel 2018

EURORDIS Black Pearl Awards i Brussel

Bilde Brussel

Etter å ha deltatt på et møte i Norge med to talspersoner fra legemiddelfirmaet Clementia, fikk styret i Norsk MO-forening en invitasjon til å reise til Brussel og delta på The Eurordis Black Pearl awards 2018.

På den årlige samlingen for sjeldne diagnoser som Clementia er en aktiv del av i samarbeid med EURORDIS, ble det også invitert til gallafest med Prinsesse Astrid av Brussel som er beskytter for dette arbeidet opp imot sjeldne diagnoser. Vi gledet oss veldig til å møte alle deltakerne ifra endel europeiske land pluss også den amerikanske foreningen.

Clementia er en forskningsorganisasjon som har lagt mange millioner dollar i potten til forskning på en ny medisin som kan redusere veksten i osteokondromene som oppstår i skjelettet for de som har MO-diagnosen.

Dette teamet ønsket å samle en gruppe med mennesker med MO/MHE/HME og pårørende fra forskjellige land, til et diskusjonsforum angående en eventuell ny behandlingsmetode. Denne behandlingsmetoden er for øvrig fortsatt under utprøving og må ikke misforståes for å være en kur, men heller en behandlingsmetode.

Brussel 2

Den 19. februar reiste Sara Loise og Anne Lene Lie ned til Brussel. Derfra kjørte vi direkte til Plaza hotell, hvor vi skulle tilbringe de neste to nettene. Til vår fornøyelse var dette et hotell med høy standard og god mat. Vi har aldri vært på et kongelig palass før, men det hadde trolig lignet mye på dette.

Ettermiddagen gikk til å pynte oss opp med gallakjoler, smykker og sminke. Vi var alle redde for at vi skulle være litt oversminket, men da vi kom til inngangen ble vi møtt av en rød løper og blinkende paparazzier og forsto fort at vi hadde gjort et lurt valg i å velge gallakjolen.

Kvelden startet med at vi ble satt til bords med deler av Clementiateamet og to MO- pårørende. Så startet de med å servere tre-retters middag, der hovedmåltidet var en utrolig god biff. Etter en kort stund hevet stemningen seg ettersom det var selveste prinsesse Astrid som kom spaserende inn på den røde løperen. Hun var i godt lag med en rekke baroner, hertuginner og kjente fjes.

 

Brussel 3

Kvelden gikk livlig for seg med gode samtaler og fri tilgang på vin, noe som aldri skader i slike sosiale settinger.

Eurordis hadde imellom serveringene løpende presentasjoner av en rekke ildsjeler; både forskere, pårørende, forfattere. Også personer som selv led av sjeldne sykdommer var på scenen, der iblant en dyktig pianist med kun én hånd!

Brussel 1

 

Fellesnevneren var at de alle jobbet for den samme saken, nettopp å forbedre situasjonen for folk med sjeldne sykdommer. Lite visste vi før denne kvelden at det er et stort internasjonalt fokus på sjeldne sykdommer. Enkelte fokuserte mer på selve forskningen og det å finne nye kurer og behandlinger. Andre hadde mer fokus på å skape bevissthet og aksept og slik fremme rettigheter for personer som lider av sjeldne diagnoser.

 

Brussel 4

Rundt bordet så kunne vi alle istemme med at et slikt arrangement ga oss en ny tro på at framtiden har mye godt i møte, også for mennesker med MO. Gallaen ente slik alle gallaer burde ende… i overflod av dessert, vin og småprat.

Brussel 5

Dagen etter begynte den virkelige grunnen til at vi alle var der. Møte med Clementia og teamet.

Vi startet samlingen med å ha en kort presentasjon fra de forskjellige landene/foreningene som var representert. Det var representanter fra Italia, Nederland, Frankrike, «The MHE research foundation»(USA), «The MHE coalisation»(USA), Norge og Clementia. Norge stilte sterkt med den mest avanserte representasjonen og de andre ble imponerte over alt en så ung forening allerede har fått til. Fokuset vi som forening har gitt til fatigue og smerter engasjerte så mye at jeg(Sara) ble avbrutt midt i presentasjonen av den påfølgende diskusjonen det ga. Vi lærte også at vi har mye å lære fra de andre eldre foreningene som hadde gode initiativer og ideer når det kom til barne- og ungdomsarbeidet, samt hvor mye lenger de har kommet i gang med forskning osv.

Etter presentasjonene var det Clementia som fikk ordet, og først ut forklarte de to forskerne i teamet om forskningen bak behandlingen og medisinen. Videre presenterte de behandlingen og resultater av behandlingen. All presentasjon og videre utvikling vil bli opplyst om gjennom Norsk MO-forening i samarbeid med TRS kompetansesenter når det er ferdig utprøvd i sin helhet.

 

Brussel 6

Etter presentasjonen hadde vi forskjellige samtalegrupper der vi kom med innspill til det de hadde delt med oss.

 

Alt i alt følte vi oss godt ivaretatt og reiste fra Brussel med mange gode erfaringer, ny kunnskap og nye inntrykk.

Ikke minst av alt var det spennende å knytte nye kontakter innenfor Clementia og med andre MO-organisasjoner.

Dette lover godt for et videre samarbeid.

 

Med vennlig hilsen Sara og Anne Lene Lie.

 

 

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Clementias konferanse i Brussel 2018

Skype gruppesamtale for medlemmer :-)

Mandag 14.mai kl 20 tilbyr vi medlemmene i foreningen å delta i gruppesamtale på Skype? Dette er helt uformelt og ufarlig, og vi deler inn i passe store grupper. Det er en fin anledning til å bli kjent med andre berørt av MO eller Olliers, og både de som har en av diagnosene selv og pårørende kan være med?Likeperson vil delta i samtalen. Ønske om temaer for samtalen kan meldes fra om til oss. Påmelding innen 11.mai, på mail norskmoforening@gmail.com ?☎️
Håper vi høres ☺️☺️

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Skype gruppesamtale for medlemmer :-)

Det nyvalgte styret til Norsk MO-forening :-)

IMG_3030

Dette er foreningens nye styre:-)

Sven Erik (leder), Hilde Anette og Heidi var også ordinære styremedlemmer i de(n) forrige perioden(e), mens Sara Loise rykket opp fra å være vara til å bli ordinært styremedlem. Kai Anton (representerer Olliersgruppa) og Jakob er nye i gruppa, samt Daniel (Olliers) og Toril, som begge er varamedlemmer. 🙂

 

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Det nyvalgte styret til Norsk MO-forening :-)

Blide deltakere på årsmøtet 23.04.18 :-)

image2

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Blide deltakere på årsmøtet 23.04.18 :-)

Agenda styremøte 9. april 2018

Agenda for styremøte i Norsk MO-forening 9.april 2018

Sted: Skype
Kl: 20-22

Innkalt:
Heidi Vatne Braadland, Lene Krogstad, Astrid Kordahl Mikkelsen, Sven-Erik Bruun, Anne Lene Lie, Hilde Anette Heimark Pedersen
Vara: Ingrid Bruun, Sara Loise Lie

Møteleder: Sven Erik Bruun

Referent: Astrid Kordahl Mikkelsen

Saker:

Sak 17/18-  Oppfølging av saker fra sist møte
Ansvar: alle

Les videre

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Agenda styremøte 9. april 2018

Agenda styremøte 5.mars

Agenda for styremøte i Norsk MO-forening 5.mars 2018

Sted: Skype
Kl: 20-22
Innkalt: Heidi Vatne Braadland, Lene Krogstad, Astrid Kordahl Mikkelsen, Sven-Erik Bruun, Anne Lene Lie, Hilde Anette Heimark Pedersen
Vara: Ingrid Bruun, Sara Loise Lie
Møteleder: Sven Erik Bruun
Referent: Astrid Kordahl Mikkelsen

Saker:

Sak 11/18- Oppfølging av saker fra sist møte
Ansvar: alle

Sak 12/18- Likepersonsarbeidet- status og planer fremover, søknader tilskudd
Ansvar: Hilde Anette, Heidi og Lene (Astrid) Les videre

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Agenda styremøte 5.mars

Tilbud om Skypesamtale i gruppe for berørte av MO og Olliers, mandag 12.mars 2018

Vi tilbyr medlemmene våre å delta på Skypesamtaler i gruppe. Der kan man snakke om temaer som er aktuelle for de som er berørte av MO eller Olliers, enten som pårørende eller som en som har diagnosen selv. 🙂

I første Skypesamtale tenkte vi at temaet kan  være «Hvordan er det å leve med MO/Olliers?», eventuelt for pårørende «Hvordan er det å leve sammen med en person som har MO/Olliers?»

Forslag til temaer/ problemstillinger kan også meldes til oss i foreningen!

Vi tenker at et passe antall deltakere i en slik gruppesamtale kan være ca 5 personer. Dersom mange er interesserte i å delta, holder vi flere samtaler, det er ingen problem!

Vi kan etter hvert dele inn i grupper for eksempel med ungdommer, egen gruppe for pårørende eller lignende. Vi ser på responsen hvordan vi organiserer dette?

Vi tenker at en likeperson leder samtalen, men tanken er at deltakerne skal få deltatt mest mulig, helt uformelt, og uten en streng agenda.

Dato for første gruppesamtale blir mandag 12.mars kl 20, på Skype☎️?

Meld deg på enten i kommentarfeltet her eller send oss en mail (norskmoforening@gmail.com)?

Vi håper på å se dere! ???

Publisert i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Tilbud om Skypesamtale i gruppe for berørte av MO og Olliers, mandag 12.mars 2018