Fagdag om Multiple Osteokondromer (MO) og Olliers sykdom

Torsdag 6. april arranger TRS i samarbeid med Norsk MO-forening fagdag på TRS kompetansesenter på Sunnaas sykehus. Fagdagen er for voksne pasienter og pårørende og programmet er relevant og nyttig.

Her er noe av det du kan få høre mer om på fagdagen:
• Medisinske forhold
• Smerter og tretthet/fatigue
• Fysisk aktivitet og fysioterapi
• Funksjon i dagliglivet
• Utdanning og arbeid
• Erfaringer fra å leve med MO

Innleggene vil bli holdt av fagpersoner på TRS og ta utgangspunkt i en oppsummering av kartleggingsstudien for personer med MO på Frambu i desember – 2015.

Her kan du både melde deg på og lese mer!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.