Agenda for styremøte 8.februar 2018

Agenda for styremøte i Norsk MO-forening 8.februar 2018

Sted: Skype
Kl: 20-22
Innkalt: Heidi Vatne Braadland, Lene Krogstad, Astrid Kordahl Mikkelsen, Sven-Erik Bruun, Anne Lene Lie, Hilde Anette Heimark Pedersen
Vara: Ingrid Bruun, Sara Loise Lie
Møteleder: Sven Erik Bruun
Referent: Astrid Kordahl Mikkelsen

Saker:

Sak 1/18- informasjon om diverse siden sist ( Pasient og brukerombud, rettighetssenteret til FFO, Jungelhåndbok, brukerkontor på sykehus, politiattest, brukermedvirkning, gentesting, rehabilitering ved Hauglandsenteret, samarbeid med TRS osv)
Ansvar: Hilde Anette (Alle)

 Sak 2/18- Økonomi: regnskap, revisor
Ansvar: Heidi og Sven Erik

 Sak 3/18- Medlemsregistrering og fakturering
Ansvar: Lene og Heidi

 Sak 4/18- Årsmøteplanlegging: dato, sted, saker, valgkomite´, fordeling av oppgaver
Ansvar: Alle

 Sak 5/18- Medlemskap FFO
Ansvar: Anne Lene

 Sak 6/18- Likepersonsarbeidet- status og planer fremover, søknader tilskudd
Ansvar: Hilde Anette, Heidi og Lene (Astrid)

 Sak 7/18- Møte på Ullevål 9.januar
Ansvar: Hilde Anette og Anne Lene

 Sak 8/18- Redigere foreningens brosjyre/facebook/ nettside
Ansvar: Astrid, Sven Erik, Hilde Anette

 Sak 9/18– Sosiale treff i 2018
Ansvar: Alle

 Sak 10/18- Eventuelt
Ansvar: Alle

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.