Agenda styremøte 1. september 2018

                                                                                                                                               

Agenda for styremøte i Norsk MO-forening 1.september 2018

Kl: 12-17
Innkalt: Sara Loise Lie, Heidi Vatne Braadland, Sven-Erik Bruun, Hilde Anette Heimark Pedersen, Jakob Baldursson, Kai Anton Johansen, Daniel Hesthammer Vinje, Toril Falchenberg Ernstsen
Møteleder: Sven Erik Bruun
Referent: Kai Anton Johansen

Saker:

Sak 36/18- Handlingsplanen- fremdrift/status
Ansvar: alle

 Sak 37/18- Webside (forbedring)
Hjelp fra videregående skoler? Eller fagperson?
Ansvar: Sven-Erik og Kai

 Sak 38/18- Kontingentinnbetalinger status, utsending, purringer, og  medlemsregister/utmelding (varselsbrev)
Ansvar: Heidi og Sven-Erik

Sak 39/18- Søknad om medlemskap i FFO
Ansvar: Toril

 Sak 40/18- Sommerleir 2019
Forslag fra Kai om person å invitere til å holde foredrag
Ansvar: Sara, Toril og Jakob

Sak 41/18- Ringerunde oppsummering
Ansvar: Lene, Heidi, Sven-Erik, Kai og Hilde Anette. Hilde Anette ansvar for oppsummeringen

Sak 42/18- Info Olliers- nettside
Ansvar: Kai og Daniel

Sak 43/18- Fagdag
Ansvar: ?

Sak 44/18- Tilskudd
Studere tidligere tilskuddsbrev, status, lage plan med tidsfrister og ansvarsfordeling, dokumentasjon av penger vi har fått, hva med eventuelt ikke oppbrukte midler osv.
Ansvar: Sven-Erik og Heidi

Sak 45/18- Diverse småsaker
-Formidling av brosjyre per post (Jakob)
-Taushetsplikt (Jakob, Daniel, Kai og Hilde Anette)
-Info om styremedlemmene nettside (Hilde Anette/Heidi/Jakob)
-Likeperson fra Olliersgruppa (Kai)
-Gruppesamtale face medlemmer
-Sløyfe (Jakob)
-Videofilm,hvordan og midler- kontakte TRS (Jakob)
-Datatilsynet- Formidling av kontakt mellom medlemmer (Daniel sjekke regler Datatilsynet). Rubrikk på innmeldingsskjema?
-USA reisebrev (Sara og Anne Lene)
-Beitostølen vinteropphold
– Haugland rehabiliteringssenter
– Mail Kristine Vikebø-  (Hilde Anette)
– Likepersonsarbeidet
– Sosialt treff Bergen og Oslo. Andre steder?
– Involvering av ungdommen

Sak 46/18- Eventuelt
Ansvar: Alle

 

Neste styremøte (dato):

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.