Agenda styremøte 5.mars

Agenda for styremøte i Norsk MO-forening 5.mars 2018

Sted: Skype
Kl: 20-22
Innkalt: Heidi Vatne Braadland, Lene Krogstad, Astrid Kordahl Mikkelsen, Sven-Erik Bruun, Anne Lene Lie, Hilde Anette Heimark Pedersen
Vara: Ingrid Bruun, Sara Loise Lie
Møteleder: Sven Erik Bruun
Referent: Astrid Kordahl Mikkelsen

Saker:

Sak 11/18- Oppfølging av saker fra sist møte
Ansvar: alle

Sak 12/18- Likepersonsarbeidet- status og planer fremover, søknader tilskudd
Ansvar: Hilde Anette, Heidi og Lene (Astrid)

Sak 13/18– Konferanse i Brussel
Ansvar: Anne Lene og Sara

Sak 14/18- Årsmøteplanlegging: dato, sted, saker, valgkomite´, regnskap, årsmelding, revidering av vedtekter, innkalling med dokumenter, ev fagdag, fordeling av oppgaver
Ansvar: Alle

 Sak 15/18- Redigere foreningens brosjyre/facebook/ nettside
Ansvar: Astrid, Sven Erik, Hilde Anette

 Sak 16/18- Eventuelt
Ansvar: Alle

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.