Agenda styremøte 9. april 2018

Agenda for styremøte i Norsk MO-forening 9.april 2018

Sted: Skype
Kl: 20-22

Innkalt:
Heidi Vatne Braadland, Lene Krogstad, Astrid Kordahl Mikkelsen, Sven-Erik Bruun, Anne Lene Lie, Hilde Anette Heimark Pedersen
Vara: Ingrid Bruun, Sara Loise Lie

Møteleder: Sven Erik Bruun

Referent: Astrid Kordahl Mikkelsen

Saker:

Sak 17/18-  Oppfølging av saker fra sist møte
Ansvar: alle

 Sak 18/18 –  Planlegging av årsmøte

  • Påmeldinger og matbestilling
  • Fordeling av praktiske oppgaver
  • Regnskap og budsjett
  • Gjøre ferdig resten av saksdokumentene
  • Evaluere mål fra foregående år
  • Mål for kommende år
  • Ansvar: alle

Sak 19/18– Referat fra TAKO-kurs
Ansvar: Anne Lene og Hilde Anette

 Sak 20/18- Eventuelt
Ansvar: Alle

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.