Endring av navn på foreningen

På årsmøtet 22. 04.16 ble det vedtatt endring av foreningen fra Norsk MHE-forening til Norsk MO-forening. MO er en forkortelse for Multiple Osteokondromer. Dette er et diagnosenavn som stadig hyppigere brukes internasjonalt, og legene mener MO er en mer riktig betegnelse på diagnosen enn MHE. Osteokondrom er en godartet svulst som består av brusk- og benvev. Ordet osteokondrom kommer av osteo-, gr. khondros, ‘brusk’, og -oma, ‘svulst.

Referat fra årsmøtet kommer senere 🙂

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.