Innkalling til årsmøte 2016 i Norsk MHE-forening

Innkalling til Årsmøte 2016 i Norsk MHE-forening

Sted: TRS kompetansesenter sine lokaler, ved Sunnaas sykehus, Nesodden

Dato: fredag 22. april 2016

Kl: 17.00-ca kl 19.00

For hvem: Jmfr Norsk MHE-forenings vedtekter § 3 c: “Ordinære medlemmer og medlemmer som er med i et familiemedlemskap (gruppemedlemskap) og er over 15 år (fyller 15 år i løpet av kalenderåret årsmøtet holdes) har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtene. De samme medlemmene kan også la seg velge til verv.

Støttemedlemmer har ikke stemmerett ved årsmøtet, og er ikke valgbare til tillitsverv, men de har tale- og forslagsrett på møtene.”

Påmeldingsfrist: 15. april 2016

Påmelding til norskmheforening@gmail.com

Pga matbestilling og annen planlegging ønsker vi å vite ca antall deltakere.

Det vil være enkel bevertning.

Adresse, kart etc til TRS finner du her: http://www.sunnaas.no/om-oss/

Kollektivreise: Båt B10 Nesoddtangen fra Aker brygge kl 15.53. Framme Nesoddtangen kl 16.16. Buss 575 Fagerstrand fra Nesoddtangen  kl 16.18, til Sunnaas. Framme 16.27. Ca 6 min gange fra bussholdeplass til TRS.

 

Saker:

 1. Konstituering av årsmøtet

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av møteleder, referent, ordstyrer og tellekorps, samt to deltakere til å undertegne protokollen

 1. Årsmelding 2015
 1. Regnskap 2015 og budsjett 2016
 1. Endring av navn på foreningen fra Norsk MHE-forening til Norsk MO-forening
 1. Vedtekter- forslag til endringer
 1. Kontingent fastsettes
 1. Mål videre/ Ønsker fra medlemmene
 1. Valg av styre

Valg av leder i foreningen. Resten av styret konstituerer seg selv i etterkant av møtet

 1. Valg av valgkomite til neste år
 1. Innkomne saker (saker må sendes til styret før 15. april 2016 via mail: norskmheforening@gmail.com)
 1. Informasjon fra foreningen

Umiddelbart etter årsmøtet samles det nyvalgte styret for å konstituere seg.

NB: Vi vil i forkant av årsmøtet sende ut dokumenter som skal gjennomgås.

TRS har uttrykt ønske om å møte medlemmer i foreningen før årsmøtet (starter da et par timer før), har du/dere lyst til å være med på det, så skriv dette i påmeldingen.

Velkommen!

Vennlig hilsen sittende interimstyre i Norsk MHE-forening

Sven-Erik Bruun, Gudrun Marie Eilertsen Uthaug, Anne Lene Lie, Cornelius Gutsu og Hilde Anette Heimark Pedersen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.