RareSleep- et forskningsprosjekt om søvn og smerte ved sjeldne sykdommer, bl.a MO

Man er nå i gang med rekruttering av voksne med MO til RareSleep-studien!

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Frambu, TRS og andre sjeldensentre.

Vi vet at søvn er viktig for fysisk og psykisk helse, men vi vet lite om det er spesielle sammenhenger ved visse sjeldne diagnoser. Mer kunnskap trengs slik at vi kan gi bedre og mer tilpasset informasjon om gode søvnvaner. RareSleep skal undersøke hvordan voksne med MO og andre sjeldne diagnoser sover (døgnrytme, søvnkvalitet) og om det er sammenheng mellom søvn og smerte.

Det planlegges også en selvstendig publikasjon om MO, som kan bli en delstudie i et mulig større forskningsprosjekt om smerte, søvn og psykisk helse hos voksne med MO.  Det jobbes nå med en søknad om midler til dette prosjektet.  Norsk MO-forening er involvert i dette arbeidet.

Her kan du se en film om studien som forteller hva som vi skje og hva en skal gjøre for å kunne delta: https://vimeo.com/474630698

Her er en infoplakat om studiet: https://frambu.no/raresleep/

Illustrasjon som viser en person som ligger og sover

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.