“Skolestart- rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre”.

Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har laget et hefte som heter “Skolestart- rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre”.

Her kan man finne en del informasjon om tilpasninger av skolehverdagen. Heftet kan bestilles hos FFO, eller man kan lese heftet digitalt her: http://ffo.no/rettighetssenteret/skolestart

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.