Sommerleir for barn og unge 2019

IMG_6673

Torsdag 6.juni-søndag 9.juni 2019 (pinsen) arrangerer Norsk MO-forening sommerleir for barn og voksne på Hurdalsjøen hotell. Hurdal ligger ca 30 minutter nord for Oslo lufthavn (Gardermoen).

Treffet er for Norsk MO-forenings medlemmer, og i løpet av disse dagene har deltakerne god anledning til å bli kjent med andre fine mennesker berørt av MO eller Olliers, både mennesker med diagnosene og deres pårørende. Her kan man oppleve fellesskap, dele erfaringer og knytte bånd med noen som kanskje opplever mye av det samme som en selv angående det å leve med en diagnose eller leve sammen med noen som har den. Man kan også på sommerleiren delta på morsomme aktiviteter til lands og til vanns, samt delta på foreningens årsmøte og fagdag. Fagdagen vil holdes på dagtid fredagen, med personale fra TRS kompetansesenter som foredragsholdere.

Vi ønsker å tilrettelegge slik at denne langhelgen skal være interessant for både barn, ungdom og voksne og gleder oss til å møte alle sammen og bli bedre kjent med dere!

Vi kommer tilbake til nærmere detaljer om program, pris, endelig påmeldingsfrist osv, men vi ønsker nå å informere dere om tidspunkt og sted for treffet, slik at dere kan sette av tid i kalenderen. Det vil bli en egenandel for deltakerne, som vi kommer tilbake til senere. Foreningen dekker deler av oppholdet for personen som har diagnosen, samt for en av de pårørende til barna. Det er hyggelig om hele familien har lyst til å delta på sommerleiren, men resterende familiemedlemmer må selv dekke oppholdet i sin helhet.

Vi ønsker å vite et ca-antall for hvor mange som er interesserte i å delta på denne samlingen. Vi ønsker en mail fra interesserte innen 15.desember 2018 der dere skriver hvor mange personer som kommer fra deres familie, og hvor stor andel barn og voksne det er, i tillegg til alder på barna. Rundt påsketider blir det bindende påmelding med betalingsfrist.

For mer informasjon og bilder fra Hurdalsjøen hotell, se linken: http://hurdalsjoen.no

Vi håper på å se flest mulig av medlemmene våre på sommerleiren 🙂

Bruk mailadressen norskmoforening@gmail.com for spørsmål og påmelding!

 

Vennlig hilsen oss i Norsk MO-forening

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.