Stønad til tannbehandling ved MO

Det er flere som har uttrykt at MO har påvirket tannkvaliteten negativt, og med de prisene man opplever hos tannlegen, kan det bli en betydelig utgiftspost.

MO har nå kommet på SMT-lista fra 1/1-21. Dette er en liste over sjeldne sykdommer som gir rett til stønad til tannbehandling.

Kategori “A” betyr at man får stønad uten for mye spørsmål, er det kategori “B” er det en forutsetning at tannlegen i det enkelte tilfellet har konkludert med at tilstanden eller behandlingen av denne har ført til økt behov for tannbehandling.

Stønaden er i henhold til takster for kommunal tannlege, se link nedenfor. Det inkluderer også forebyggende arbeid av tannpleier.

Hva må så du gjøre? Vi har sjekket litt, og anbefaler at du får et skriv fra din fastlege om at du har Multiple Osteokondromer (MO), og så gir dette til din tannlege. Det er en forutsetning at behandlende tannlege har avtale om direkteoppgjør med Helfo. Tannlegen ordner da dette direkte, og det er ikke noe merarbeid for oss som pasienter.

Foreningen jobber videre med å sjekke tilsvarende stønad for de som har Olliers.

 

SMT-lista:

Link til SMT-lista (helsedirektoratet)

 

Priser (som stønaden baserer seg på):

Takster for tannbehandling (helsedirektoratet)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.