Styremøte 24.08.17, agenda

 

Agenda for styremøte i Norsk MO-forening torsdag 24. august 2017

Sted: Skype
Kl: 20-22
Innkalt: Heidi Vatne Braadland, Lene Krogstad, Astrid Kordahl Mikkelsen, Sven-Erik Bruun, Anne Lene Lie, Hilde Anette Heimark Pedersen
Vara: Ingrid Bruun, Sara Loise Lie
Møteleder: Sven Erik Bruun
Referent: Astrid Kordahl Mikkelsen

Saker:

36/17- Medlemsregister
Ansvar: Lene og Sven- Erik 

37/17- Status medlemskontingent
Ansvar: Lene og Heidi

38/17- Skal vi melde oss inn i Frivillighetsregisteret for å kunne søke om grasrotmidler?Ansvar: Astrid

39/17- Likepersonsarbeid og midler
Ansvar: Sven-Erik, Hilde Anette og Lene

40/17- Planlegging av ringerunde til medlemmene
Ansvar: Hilde Anette

41/17- Planlegging av styremøte i Oslo 16.september
Ansvar: alle

42/17- Inkludering av diagnosene Olliers, Mafucci og Metakondromatose
Ansvar: alle

43/17- Samarbeid med MO-grupper i andre land
Ansvar: Sven- Erik, Astrid og Hilde Anette

44/17- Samarbeid med Riksen
Ansvar. Anne Lene

45/17- Status øvrige ansvarsoppgaver fordelt på forrige styremøte
Ansvar: alle

46/17- Eventuelt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.