Styresamling 16.09.17

Vi skal ha styresamling i Oslo lørdag 16. september 2017.  Det blir et møte om likepersonsarbeid, samt et styremøte der diverse saker behandles, blant annet hvordan vi tenker å inkludere/involvere medlemmene i foreningen med diagnosene Olliers, Mafucci og Metakondromatose. Til siste møtedel med dette temaet har vi invitert representanter fra Olliersgruppa.

Her er Møteagendaene. Hvis medlemmene i foreningen har saker de ønsker vi skal ta opp under “eventuelt”, ta gjerne kontakt med oss 🙂 Søk oss opp på facebook “Norsk MO-forening” eller send oss en mail: norskmoforening@gmail.com

                                                                                                                                  

Agenda for møte om likepersonsarbeid i Norsk MO-forening lørdag 16.september 2017

Sted: Soria Moria Hotell, Oslo
Kl: 12.30 (felles lunsj kl 11.30)
Innkalt: Heidi Vatne Braadland, Lene Krogstad, Astrid Kordahl Mikkelsen, Sven-Erik Bruun, Anne Lene Lie, Hilde Anette Heimark Pedersen Vara: Ingrid Bruun, Sara Loise Lie
Møteleder: Sven Erik Bruun
Referent: Astrid Kordahl Mikkelsen

 Likepersonsarbeid i Norsk MO-forening

Formålet med møtet er å intensivere satsningen på likepersonsarbeidet i Norsk MO-forening. Vi ønsker at våre likepersoner skal være en ressurs både for styret og for foreningen forøvrig. Vi tror også at mer satsing på likepersonsarbeidet kan bidra både til å gjøre vår forening mer kjent, og til at helsepersonell får mer kunnskap om vår diagnose.

SAKLISTE

Økonomi.

  • Vi har fått 10 000 kroner av Helse Sør Øst. Beløpet skal brukes på opplæring av brukerrepresentanter. I rapporteringen skal det gis en utdypende beskrivelse av hvordan arbeidet er gjennomført.
  • Vi har også fått 5000 kroner av Helse Midt-Norge. Beløpet skal brukes på likepersonsarbeid. Det skal rapporteres på konkrete tiltak som er gjennomført, samt gis en vurdering på hvordan tiltakene har fungert.

Likepersonsarbeid og styrets ansvar.

  • Hva kan styret kreve og forvente av likepersonene?
  • Overføring av kunnskap fra dagens likepersoner til styret.
  • Hvordan bruke likepersonen i foreningen? Hva er viktig for våre medlemmer?
  • Hvordan kan styret bidra til å gjøre likepersonene kjent og benyttet?
  • Hvordan skal likepersonene følges opp?

Opplæring av nye likepersoner. Når går neste kurs og hvem deltar?

  • FFO Buskerud, november.

Likepersonenes møter med organisasjonen.

  • Hva skjer i høst, når, hvor og hvordan? Konkretisering av tiltak.

Likepersoners møte med helsevesenet.

  • Kan våre likepersoner brukes til å øke kunnskapen om vår diagnose i helsevesenet? Evt. hvorfor og hvordan?

……………………………………

Agenda for styresamling i Norsk MO-forening lørdag 16.september 2017

Sted: Soria Moria hotell, Oslo
Kl: 14.30-18 (samlingen starter med et møte om likepersonsarbeid)
Innkalt: Heidi Vatne Braadland, Lene Krogstad, Astrid Kordahl Mikkelsen, Sven-Erik Bruun, Anne Lene Lie, Hilde Anette Heimark Pedersen Vara: Ingrid Bruun, Sara Loise Lie. Til slutten av møtet er representanter fra Olliers-gruppa invitert.
Møteleder: Sven Erik Bruun
Referent: Astrid Kordahl Mikkelsen

Saker:

47/17- Medlemsregister
Ansvar: Lene og Sven- Erik

48/17- Status medlemskontingent
Ansvar: Lene og Heidi

49/17- Status økonomi
Ansvar: Sven Erik

50/17- Status støtte/tilskudd
Ansvar: Astrid

51/17- Erfaringer fra ringerunden til medlemmene i foreningen
Ansvar: Alle

52/17- Samarbeid med MO-grupper i andre land
Ansvar: Sven- Erik, Astrid og Hilde Anette

53/17- Samarbeid med Riksen og andre sykehus
Ansvar. Anne Lene

54/17- Tannproblematikk
Ansvar: Anne Lene

55/17- Foreningens nettside og facebookside
Ansvar: alle

56/17- Eventuelt

57/17- Inkludering i foreningen/samarbeid med medlemmene berørt av diagnosene Olliers, Mafucci og Metakondromatose
Ansvar: alle

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.