Vil du bli likeperson?

smartphone-friends-internet-connection
Norsk MO-forening leter etter likepersoner. En likeperson er et medmenneske som kan lytte, gi veiledning, råd og informere om rettigheter. Hvis du tror dette er noe for deg, må du selv ha erfaring med MO, og kunne sette deg inn i andres situasjon. Du har taushetsplikt og tid til samtaler, og du har bearbeidet din situasjon slik at det vonde og vanskelige er kommet på avstand.

Å ha et reflektert forhold til sin funksjonshemming er nødvendig om en skal makte å se helhetlig på situasjonen og være til hjelp for andre. Send oss en mail – adressen er norskmoforening@gmail.com . Vi håper å få deg på kurs i mars, og satser på å ha en fungerende likepersonstjeneste fra våren av. I første omgang håper vi å kurse tre likepersoner. Derfor må vi foreta en utvelgelse hvis det melder seg mange. Men la ikke det hindre deg i å melde deg til tjeneste – det kan komme flere anledninger til kurs etter hvert.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.